the b hachioji (Formerly Hachioji Plaza Hotel) 

4-6-12, Myojincho, Hachioji Tokyo Change
Please select a room
Book Now

Congratulations, you've got a good deal