โรงแรมใน Tanjung Kling

ราคา ส่วนลดสูงสุด โรงแรมที่ AsiaRooms แนะนำ ระดับดาวของโรงแรม

พฤ. 1 พ.ค. 2014 to ศ. 2 พ.ค. 2014. กำ�ังแสดง 2 โรงแรม
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและเซอร์วิสชาร์จ